Bản tin QCA

Thông báo Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2018

(Cập nhật ngày 24/04/2018 - 04:17)

Công ty TNHH Kiểm Toán Quy Chuẩn thông báo về việc nghỉ Lễ 30/4 & 1/5/2018 tại Công ty như sau:

1. Công ty sẽ nghỉ từ ngày Thứ Bảy 28/4/2018 đến hết ngày Thứ Ba 1/5/2018.

2. Ngày Thứ Tư 2/5/2017 Công ty sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Trân trọng thông báo.

Nguồn: