Bản tin QCA

Thông báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3/2018 Âm lịch

(Cập nhật ngày 24/04/2018 - 04:15)

  Công ty TNHH Kiểm Toán Quy Chuẩn thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3/2018 AL) tại Công ty như sau:

1. Công ty sẽ nghỉ ngày Thứ Tư 25/04/2018.

2. Ngày Thứ Năm 26/04/2018 Công ty sẽ hoạt động trở lại bình thường.

Trân trọng thông báo.

Nguồn: