TIN TỨC

Sửa đổi thủ tục gia hạn và cấp mới thẻ BHYT TP.HCM

(Cập nhật ngày 22/08/2012 - 01:22)

 Công văn này sửa đổi điểm 1 và 2 Phần VI Công văn số555/BHXH-THU ngày 17/2/2012 liên quan đến thủ tục gia hạn và cấp mới thẻ BHYT.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã đóng đủ tiền BHXH, BHYT và không có yêu cầu điều chỉnh thông tin cấp thẻ thì thuộc diện được gia hạn thẻ tự động. Trường hợp doanh nghiệp còn nợ tiền đóng BHXH, BHYT thì sau khi đóng đủ tiền bảo hiểm doanh nghiệp phải lập hồ sơ đề nghị gia hạn thẻ.

Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện gia hạn thẻ tự động nhưng có yêu cầu điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu thì phải nộp hồ sơ điều chỉnh (mẫu D07-TS) kèm văn bản đề nghị gia hạn thẻ (mẫu D01b-TS).

Các hồ sơ nêu trên sẽ được Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ tiếp nhận và giải quyết từ ngày 21 của tháng cuối quý trước đến hết ngày 10 của tháng đầu quý sau.

Nguồn: LuatVietNam.net

 
File đính kèm :Sửa đổi thủ tục gia hạn và cấp mới thẻ BHYT TP.HCM